NOAS

Kjemper fortsatt for iranske konvertitters asylbehandling

Nye retningslinjer i UDI
Linn Krane, seniorrådgiver i Utlendingsdirektoratet (UDI), forteller at de er i ferd med å utarbeide nye retningslinjer for intervjuer av konvertitter. –

Read more “NOAS”

PASTORSITUASJONEN

Sommeren 2017 fortalte pastor Magne Hultgren at han ville avslutte sin pastorstilling fra og med årsskifte 2018/2019. Det ble nedsatt et utvalg til å arbeide med pastorspørsmålet, og det ble sendt en forespørsel som vi alle håpet ville bli positiv. Men grunnet nye utfordringer måtte vedkommende Read more “PASTORSITUASJONEN”

Våren 2018

Dette vårhalvåret startet spesielt for vårt vedkommende, da vår sønn Ronny døde lille juelaften og ble begravet fredag 5. januar. En flott avslutning av et 38 år langt liv. Pastor Tor L. Rønneberg forettet, og det var stor deltagelse i Borgestad kirke. Dette har medført at jeg ikke har klart å Read more “Våren 2018”