Kirken er pyntet til jul

«Vi er glade for at kirken kunne gjenåpnes for gudstjenester i desember, og at vi igjen kan samles til gudstjenester i advent. I gudstjenesten søndag 13.desember, fikk vi gleden av å høre vakre juletoner ved Elena Fagervold på flygel og Kai Tjønneng på saksofon. Begge deltar også i gudstjenesten søndag 20.12. Hjertelig velkommen til Porsgrunn baptistkirke».

Mvh

Sigbjørn

STØTTE OG HJELP TIL MISJONSPROSJEKTET MAMA CHILDREN

Strikkekafeèn i baptistkirken, som arbeider for misjonsprosjektet MaMa Children`s Center of Norway på Filippinene, har hatt færre samlinger enn normalt denne høsten. Likevel har engasjementet for saken vært stor. I sommer ble det pakket 3 store esker med  baby og barnetøy som var produsert av flittige hender gjennom vår halvåret. Eskene ble sendt med skip til Manila, og vi har fått bekreftet at de er kommet vel fram til Hopes Haven. Mange babyer og småbarn har fått en kjærkommen gave. Arbeidet som normalt drives i slumområder er satt på vent grunnet Korona restriksjonene, men vi har fått bekreftet at klær og tepper er blitt distribuert til de som trenger det mest.


Da den planlagte adventshyggekvelden med utlodning ble avlyst i år grunnet smitteverntiltak, organiserte og gjennomførte strikkekafeèn loddsalg og loddtrekning på en alternativ måte.

Kollekt, salg av munnbind og utlodningen 27.11, førte til at det kunne overføres kr. 33.200 til MaMa.

Vi retter en stor takk til alle som har støttet arbeidet.

Mvh

Strikkekafeèn ved

Marit og Bjørg