MENIGHETEN I CORONAPANDEMI

MENIGHETEN I CORONAPANDEMI

Kjære venner. Vi lever i en tid hvor vi opplever at en pandemi plutselig forandrer vår situasjon. Til og med kirkene må stenge dørene for all sin virksomhet som skjer der. Hvem hadde trodd det for bare noen uker siden? Vi opplever dette forskjellig. Men heldigvis opplever vi i omsorgskomiteen at når vi ringer dere i menigheten, at vi møter takknemlighet og trygghet midt i en vanskelig situasjon. Når vi ikke kan besøke hverandre, kan vi heldigvis bruke telefonen og møte hverandre på den måten.

Vi har noen kreative og flinke personer, som ønsker at dere skal få oppleve Gudstjenestefellesskapet på en ny måte til tross for at vi ikke kan møtes i kirken. Pastorene Morten Sundquist og Shahram Barati har nå sendt to Gudstjenester på vår kirkes Facebook – sider.  Tommy har vært med og sunget, og det har vært fint å høre.  Mange har sett og hørt på Gudstjenestene. Rundt 420 personer har sett på den første Gudstjenesten gjennom uka. Vi når mange flere nå enn når vi har Gudstjenestene våre i kirka. Helt utrolig. Og vi har fått mange hyggelige kommentarer fra personer utenfor menigheten. Så dette er en oppgave vi må utvikle videre.

Under Gudstjenesten i dag var det også personer fra andre steder som hørte på. Jeg så at både i Sandefjord og Lillehammer satt det personer og så på vår Gudstjeneste.  En stor takk til Morten, Shahram og Tommy. Shahram filmer det hele, og det går direkte ut på nettet. Men du kan også se det i etterkant om du søker opp Porsgrunn Baptistkirke på Facebook.

PÅSKENS MØTER

Grunnet myndighetenes anbefaling holder vi også kirken stengt i Påskehøytiden. Men Facebook og internett er heldigvis åpent. Så vi vil holde Gudstjenester sammen med deg i hele påsken på Facebook. Mulig de også etter hvert blir lagt ut på våre nettsider. I Påsken blir det Gudstjenester følgende dager: Palmesøndag, Skjærtorsdag, Langfredag og 1. påskedag.

Palmesøndag blir det med Morten Sundquist, Skjærtorsdag og Langfredag taler Magne Hultgren, og 1. påskedag Morten Sundquist. Mulig vi får en gjestetaler en av dagene.

VI FEIRER NATTVERD SAMMEN

Skjærtorsdag pleier vi hvert år og feire nattverd sammen. Det har vi lyst til å få til i år også på en annerledes måte. Finn fram en bite brød og et lite beger druejuce, saft, vin eller lignende. Så forretter jeg nattverd på en enkel måte i kirken, og du tar brødet og kalken der du sitter. På den måten feirer vi nattverd sammen. Velkommen til nattverds – fellesskap.

EN VELSIGNET PÅSKEHØYTID

Vi i pastorteamet vil ønske dere alle en velsignet påskehøytid. Midt i pandemien kan vi være trygge på at Jesus er oss nær ved sin Ånd. Vi kan lese hans ord, vi kan be med og for hverandre. Vi kan takke Jesus for at han gav sitt liv for deg og meg, og åpnet veien like inn til Guds evige himmel for oss alle.  Hilser dere i disse tider med Salme 91, og la den være deres daglige bønn. Herren Jesus velsigne og bevare dere!

FORBØNN

Skulle du ønske forbønn eller har bønne emner du vil vi skal be sammen om, kan du sende den på sms eller ringe Magne på 971 80 338.

Beste hilsen

Magne Hultgren, seniorpastor

Tiltak mot Koronasmitte.

Porsgrunn Baptistkirke følger Folkehelse Instituttets anbefalinger, og gjør tiltak for å unngå evt. smitteoverføring. Vi følger med på myndighetenes anbefalinger på https://helsenorge.no

På hjemmesiden http://baptist.no  finnes sentrale anbefalinger til lokale menigheter.

Menighetsrådet i Porsgrunn Baptistkirke har valgt å avlyse alle gudstjenester og aktiviteter i kirken inntil videre, for å minimere smitte.

I vår kirke er alle dørhåndtak, lysbrytere og trappegelender vasket med antibac overflatebehandling. I tillegg er det montert dispenser med antibac i underetasjen før koppe/ tallerkenskap. Plakat er satt opp om at kirkebesøkende skal unngå håndhilsing, og oppfordres til gode hostevaner og håndhygiene.

INSPIRERENDE BESØK I IZMIR, TYRKIA

INSPIRERENDE BESØK I IZMIR, TYRKIA.

 Pastor Shahram Barati fra Immanuel Baptist Church i Porsgrunn driver et utstrakt hjelpearbeider blant Iranske kristne i flere land. Han underviser dem i Guds ord via Internett og følger dem opp gjennom besøk. I Izmir i Tyrkia, følger han opp en gruppe Iranske kristne og har besøkt dem flere ganger. Denne gangen ble jeg, Magne Hultgren invitert med. Vi reiste fredag 21. februar og kom hjem onsdag 26.februar. Det ble en inspirerende tur. Vi møtte både den Tyrkiske og Iranske menigheten, og vi håper dette er begynnelsen på et samarbeide som kan vare over tid.

Shahram Barati er i samarbeide med Arild Harvik som er styreleder i EBM (European Baptist Mission), og de skal i møte på EBMs kontor i Tyskland i juni for å se om dette arbeidet kan komme inn under EBM og bli støttet av dem.

Shahram har derfor knyttet arbeidet i Izmir opp mot Baptistkirken i Izmir, slik at de har sine Gudstjenester og samlinger der. For å få en avtale med Baptistkirken, har Shahram Barati personlig betalt husleie til Baptistkirken for et år. Noe det står stor respekt av.

Møte med familier med funksjonshemmede barn.

Det er flere familier med funksjonshemmede barn som tilhører menigheten. Flere av dem bor i byer litt utenfor Izmir. Som flyktninger får de ingen hjelp eller støtte av den Tyrkiske stat. Det er ikke noe skole eller dagtilbud for dem. Foreldrene må klare seg selv. En dame i menigheten som er professor i språk, har startet sitt eget firma med språkundervisning i tyrkisk og persisk (farsi). Hun har fått et stort hjerte for disse barna, og gir dem et tilbud gratis på sin fritid. Hun samler hele gruppen en gang hver måned. Men de trenger hjelp til reisen til/fra kirken.

Det var rørende å få møte disse familiene, og dele erfaringer og høre om deres livssituasjon.  En ung familie med tvillinger som begge var utviklingshemmede, en mor med en sterkt utviklingshemmet jente med epilepsi, en 16 år gammel gutt som jeg tror hadde ryggmargsbrokk og satt i rullestol. Han var en oppegående flott og flink gutt, som ikke fikk noe tilbud grunnet sitt handicap. Jeg kunne nevnt mer, men mitt hjerte gråter med tanke på disse familiene, og hvordan vi på sikt kan hjelpe dem. Det var gått å dele erfaringer fra levd liv med funksjonshemmede barn.

Pastor Shahram hadde personlig gitt dem mulighet til å komme til denne samlingen med å betale for å leie buss til dem. Og de var så takknemlige for denne muligheten.

FESTMØTE lørdag kveld.

Etter møte med de funksjonshemmede var det fest i kirken. En flott kirke bygget på 1830 tallet. Ble etter hvert moske, og tilbakeført som kirke.

Det ble en samling med nydelig sang av et lovsangsteam, og tale av Shahram Barati. Deretter var det flere gripende vitnesbyrd om sterke opplevelser med Herren. I ettermøte ble en person frelst, og flere kom fram til forbønn. Det var flere utenforstående fra nabolaget på møte. Et ungt muslimsk par var veldig aktive i menigheten. De fortalte at de ikke skjønte hvorfor de gikk der, men de opplevde hele tiden at Gud talte til dem og ba dem gå i kirken. Der hadde de fått gode venner, og hjalp til på kjøkkenet og de trivdes godt. De ba om forbønn og hjelp til å finne veien videre. De ville fortsette å lytte til Guds stemme og følge den.

Etter denne flotte samlingen var det mat, kaffe og te i kirkestua som lå ved siden av kirken. En flott kveld hvor nye vennskap ble stiftet, og vi fikk høre mange gripende historier om hvordan flere hadde fått et helt personlig møte med Jesus.

Gudstjenesten søndag

Gudstjenesten var en fellesgudstjeneste mellom den Tyrkiske og den Iranske menigheten. Det var hyggelig å møte den Iranske pastoren Ertan. Han fortalte at de også hadde en arabisktalende gruppe i menigheten som møttes hver lørdag kl. 17.00. Det ble en flott Gudstjeneste ledet av pastor Ertan. Jeg talte Guds ord på engelsk, og ble tolket av Ertans datter til tyrkisk. Så ble den tolket til farsi bakerst i salen. Det var en åpen og mottakelig forsamling å tale til. Flere ungdommer kom og takket så mye for talen, for budskapet hadde berørt dem. Det var koselig.

Etter Gudstjenesten hadde den Iranske menigheten dåp. Jeg fikk gleden av å være med å døpe 5 personer til Jesus Kristus. Men før samlingen var det flere som ønsket forbønn, så jeg fikk gleden av å betjene flere personer med forbønn. En stor opplevelse. Etter en fin dåpssermoni, hadde Shahram en apell, og fire personer kom frem og ba frelsesbønn sammen med Shahram. To ungdommer og to voksne. En stor opplevelse.

På ny ble invitert til mat i kirkestua, og tre hadde bursdag som ble feiret. Et fantastisk fellesskap, og vi ble varmt invitert tilbake.

Veien videre

Pastor Ertan var så takknemlig for den hjelp Shahram var for han og den Iranske gruppen. De hadde en del ting å jobbe med som sine tradisjoner og kultur, og Shahram er en dyktig leder og veileder som hjelper dem videre. Jeg er så imponert og stolt å være i et team med en så dyktig medarbeider. Menigheten ønsker å arrangere en leier i juni for hele den iranske gruppen like utenfor Efesus. Vi ble invitert til å komme å være sammen med dem der, og ha undervisning. Det blir spennende å se hva vi får til. Det vil også være behov for økonomisk støtte til denne samlingen selv om den skal være på et enkelt og rimelig sted.  De ønsker også besøk med jevne mellomrom, for det betyr så mye.

Pastor Shahram arbeider mye med å bygge opp et lederteam i menigheten. Deres kultur er at de med lang utdannelse skal man respektere, og gjøre som de sier. Men Shahram bruker mye tid med lederteamet for å veilede dem og hjelpe dem til å fungere sammen som et lederteam.  De setter stor pris på hans hjelp og omsorg for dem. Noe som betyr mye for fremdriften i arbeidet.

Vi håper på sikt at EBM vil støtte arbeidet, og at det også kan bli et arbeide vi som menighet kan støtte og hjelpe.

Magne Hultgen