Besøket av pastor Saleem Shalash

Porsgrunn Baptistkirke

v/ Magne Hultgren  og Shahram Barati

Tlf: 971 80 338

Kjære menigheter og medarbeidere i

Ordet og Israel, DELK, Betel Heistad, Tabernaklet i Skien v/ Ole Holmen og Evangeliehuset Porsgrunn

Besøket av pastor Saleem Shalash fra Home og Jesus the King Church i Nasaret i september må utsettes grunnet Covid 19 og reiserestriksjoner gitt av Norske Helsemyndigheter.

Vi arbeider med å få til et besøk i løpet av høsten 2021.

Home of Jesus the King Church i Nasareth, Israel driver en utstrakt sosial virksomhet rettet både mot den muslimske og den jødiske befolkningen i Nasareth. De trenger vår støtte til denne virksomheten. Pastor Saleem Shalash støttes av en gruppe norske Israels – venner. Nå når den norske krona står svakt, betyr det mindre inntekter/lønn for Saleem. I disse tider hvor hans kone er permitert, og kronekursen lav, sliter de økonomisk. Vi vil derfor oppmuntre dere til å støtte dette fantastiske arbeidet i Nasareth.

Kontonummer som gaver kan sendes til er:  2801. 51. 55630.

Her er noen glimt fra siste informasjon fra arbeidet i Nasareth

Familien Shalash forbereder seg til å gå tilbake til vanlige rituner. Kona er permitert, men skal tilbake til jobb i Haifa. Datteren har hjemmeskole inntil videre.

Menigheten har markert minnedagen for falne i terror i Israel, og feiret Israels 72 års frihetsdag. Staten Israel ble igjen eget land i 1948.

NETT UNDERVISNING

Saleem Shalash sender ut «life stream» undervisning på nettet hver onsdag og fredag kl. 18.30 Israelsk tid. Mange har blitt frelst via nettundervisningen som har fått mange følgere. Saleem tror Gud har åpnet nye muligheter til å nå nye mennesker og dele evangeliet med dem gjennom bruk av medier på internett. På grunn av dette vokser Kristi legeme midt i en tid hvor verden er preget av karantenetider.

Gaver til eldre og fattige jøder og muslimer

Medlemmene i Home of Jesus the King Church har pakket og kjørt ut matkasser til eldre og de som er fattige i Nasareth. «Jeg tro Gud har velsignet oss, så vi kan velsigne andre så Hans navn blir løftet opp og æret. Vi reiser ut til de som trenger det, samtaler med dem, oppmuntrer dem og viser dem at de ikke er alene i disse utfordrende tider» sier Saleem.

«I påsken organiserte vi utdeling av Matzah og Tirosh vin til de jødiske beboerne i Nof Hagalil i samarbeide med byens ordfører. Vi mottok stor takk fra alle jødene som fikk sine gaver. Gjennom denne gaven fikk vi presentert for dem den virkelige formen for Kristi kropp, som er gitt for oss alle.

Nå hjelper vi muslimske trengende gjennom Ramadan. Gjennom vår hjelp får vi en stor mulighet til å bringe den nærmere til Gud og dele vår tro med dem.»

MENIGHETEN TRENGER DIN HJELP

Dette er noen glimt fra arbeidet menigheten gjennom praktisk sosial virksomhet som gjør det lettere for medlemmene å vise Jesu kjærlighet til både jøder og muslimer, og dele evangeliet med dem.

Saleem sier: « VI TRENGER DIN HJELP OG STØTTE TIL DETTE VIKTIGE ARBEIDET, SÅ VI KAN NÅ ENDA FLERE. VI ER VELDIG TAKKNEMLIG FOR DEN STØTTE DU GIR. Sender du din mailadresse til saleemgbc@gmail.com vil du få våre nyhetsbrev på engelsk.»

 

Vennlig hilsen

Shahram Barati og Magne Hultgren