ungdomer

Barn og Unge

Barnearbeid

Porsgrunn Baptistkirke har dessverre ikke organisert barnearbeid. Det arrangeres enkelte familiegudstjenester beregnet for barn. Se kalenderoversikt.

Ungdomsarbeid

Porsgrunn Baptistmenighet og Immanuel Baptist Church har per januar 2020 ikke organisert ungdomsarbeid i kirken.

Konfirmantarbeid

Porsgrunn Baptistmenighet samarbeider nært med Skien Baptistmenighet, som har flere konfirmanter.

Ta kontakt med pastorene Shahram Barati eller Morten Sundquist for mer informasjon.

 

Unge Voksne samlinger

Pastor Morten Sundquist arrangerer enkelte ganger samlinger som spesielt er rettet mot ungdommer og unge voksne. Se kalenderoversikt.