Invitasjon

Invitasjon til Strikkekaféens adventshyggekveld fredag 26.november kl.18:00

Sett av denne kvelden som er for alle, i alle aldre 🙂

I år har vi gleden av å invitere til adventsamling i Baptistkirken.

Det blir en hyggelig sosial aften med bevertning, et enkelt program og trekking av gevinster. På bilde ser dere noen av gevinstene.

I 2021 har strikkekafeens damer og «medstrikkere», produsert store mengder baby- og barneklær til de aller fattigste i Manila. 5 store kolli er sendt til Filippinene. Nå håper vi at årets utlodning gir et godt resultat, som gjør at vi også kan overføre en god sumpenger til MaMaChildren Center of Norway.

Om du ikke kan komme, er det mulig å bli med i trekkingen ved å Vippse via Bjørg D. Nuland (tlf.99241865), som fortløpende skriver på loddark, eller overføre til strikkekafèens konto 26101908932. Marit Olsen noterer lodd for penger som kommer via bankkontoen.

Husk for begge deler merk «2021 utlodning».

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Strikkekafèens damer.

Kirken er pyntet til jul

«Vi er glade for at kirken kunne gjenåpnes for gudstjenester i desember, og at vi igjen kan samles til gudstjenester i advent. I gudstjenesten søndag 13.desember, fikk vi gleden av å høre vakre juletoner ved Elena Fagervold på flygel og Kai Tjønneng på saksofon. Begge deltar også i gudstjenesten søndag 20.12. Hjertelig velkommen til Porsgrunn baptistkirke».

Mvh

Sigbjørn

STØTTE OG HJELP TIL MISJONSPROSJEKTET MAMA CHILDREN

Strikkekafeèn i baptistkirken, som arbeider for misjonsprosjektet MaMa Children`s Center of Norway på Filippinene, har hatt færre samlinger enn normalt denne høsten. Likevel har engasjementet for saken vært stor. I sommer ble det pakket 3 store esker med  baby og barnetøy som var produsert av flittige hender gjennom vår halvåret. Eskene ble sendt med skip til Manila, og vi har fått bekreftet at de er kommet vel fram til Hopes Haven. Mange babyer og småbarn har fått en kjærkommen gave. Arbeidet som normalt drives i slumområder er satt på vent grunnet Korona restriksjonene, men vi har fått bekreftet at klær og tepper er blitt distribuert til de som trenger det mest.


Da den planlagte adventshyggekvelden med utlodning ble avlyst i år grunnet smitteverntiltak, organiserte og gjennomførte strikkekafeèn loddsalg og loddtrekning på en alternativ måte.

Kollekt, salg av munnbind og utlodningen 27.11, førte til at det kunne overføres kr. 33.200 til MaMa.

Vi retter en stor takk til alle som har støttet arbeidet.

Mvh

Strikkekafeèn ved

Marit og Bjørg

Avlysning av kirkens aktivitet for en periode

Gode venner!

Med bakgrunn i smittesituasjonen, har menighetsrådet, etter nøye vurderinger enstemmig besluttet at kirken i første omgang avlyser de to kommende søndager. Vi kunne holdt gudstjenester i tråd med FHI sine retningslinjer, siden vi har fastmonterte kirke stoler, men da det er planlagt gjestepredikanter den 15.11 og 22.11 fra andre distrikt (Fredrikstad og Romerike), ønsker vi ikke å bidra til evt. «import av smitte». Vårt Valg/Årsmøte 1 flyttes til TORSDAG 03.desember kl.19.00. Dessuten har seniorpastor Magne meddelt at han i de neste to uker, ikke kan ha en aktiv rolle i menighetsarbeid.

Dette betyr også at Strikkekafèen18.11, og adventshyggekvelden fredag 27.11 utgår. Strikkekaféen opplyser at trekning likevel blir foretatt fredag 27.11, og for de som ønsker å støtte arbeidet til MaMas, er det mulig å overføre penger via Vipps til Bjørg på tlf. 992 41 865, eller sende til Strikkekaféen`s konto nr. 2610 19 08932. Husk merknad «lodd til MaMas». Marit og Bjørg noterer fortløpende navn på lotterilistene. Foreløpig tar menighetsrådet sikte på oppstart søndag 29.november.

Til orientering har også Evangeliehuset, Metodistkirken og Misjonskirken Vestsiden avlyst all sin kirkelig aktivitet i nevnte periode. Vi er dermed samkjørte med andre menigheter i byen.

Mvh

Menighetsrådleder

Sigbjørn

Besøket av pastor Saleem Shalash

Porsgrunn Baptistkirke

v/ Magne Hultgren  og Shahram Barati

Tlf: 971 80 338

Kjære menigheter og medarbeidere i

Ordet og Israel, DELK, Betel Heistad, Tabernaklet i Skien v/ Ole Holmen og Evangeliehuset Porsgrunn

Besøket av pastor Saleem Shalash fra Home og Jesus the King Church i Nasaret i september må utsettes grunnet Covid 19 og reiserestriksjoner gitt av Norske Helsemyndigheter.

Vi arbeider med å få til et besøk i løpet av høsten 2021.

Home of Jesus the King Church i Nasareth, Israel driver en utstrakt sosial virksomhet rettet både mot den muslimske og den jødiske befolkningen i Nasareth. De trenger vår støtte til denne virksomheten. Pastor Saleem Shalash støttes av en gruppe norske Israels – venner. Nå når den norske krona står svakt, betyr det mindre inntekter/lønn for Saleem. I disse tider hvor hans kone er permitert, og kronekursen lav, sliter de økonomisk. Vi vil derfor oppmuntre dere til å støtte dette fantastiske arbeidet i Nasareth.

Kontonummer som gaver kan sendes til er:  2801. 51. 55630.

Her er noen glimt fra siste informasjon fra arbeidet i Nasareth

Familien Shalash forbereder seg til å gå tilbake til vanlige rituner. Kona er permitert, men skal tilbake til jobb i Haifa. Datteren har hjemmeskole inntil videre.

Menigheten har markert minnedagen for falne i terror i Israel, og feiret Israels 72 års frihetsdag. Staten Israel ble igjen eget land i 1948.

NETT UNDERVISNING

Saleem Shalash sender ut «life stream» undervisning på nettet hver onsdag og fredag kl. 18.30 Israelsk tid. Mange har blitt frelst via nettundervisningen som har fått mange følgere. Saleem tror Gud har åpnet nye muligheter til å nå nye mennesker og dele evangeliet med dem gjennom bruk av medier på internett. På grunn av dette vokser Kristi legeme midt i en tid hvor verden er preget av karantenetider.

Gaver til eldre og fattige jøder og muslimer

Medlemmene i Home of Jesus the King Church har pakket og kjørt ut matkasser til eldre og de som er fattige i Nasareth. «Jeg tro Gud har velsignet oss, så vi kan velsigne andre så Hans navn blir løftet opp og æret. Vi reiser ut til de som trenger det, samtaler med dem, oppmuntrer dem og viser dem at de ikke er alene i disse utfordrende tider» sier Saleem.

«I påsken organiserte vi utdeling av Matzah og Tirosh vin til de jødiske beboerne i Nof Hagalil i samarbeide med byens ordfører. Vi mottok stor takk fra alle jødene som fikk sine gaver. Gjennom denne gaven fikk vi presentert for dem den virkelige formen for Kristi kropp, som er gitt for oss alle.

Nå hjelper vi muslimske trengende gjennom Ramadan. Gjennom vår hjelp får vi en stor mulighet til å bringe den nærmere til Gud og dele vår tro med dem.»

MENIGHETEN TRENGER DIN HJELP

Dette er noen glimt fra arbeidet menigheten gjennom praktisk sosial virksomhet som gjør det lettere for medlemmene å vise Jesu kjærlighet til både jøder og muslimer, og dele evangeliet med dem.

Saleem sier: « VI TRENGER DIN HJELP OG STØTTE TIL DETTE VIKTIGE ARBEIDET, SÅ VI KAN NÅ ENDA FLERE. VI ER VELDIG TAKKNEMLIG FOR DEN STØTTE DU GIR. Sender du din mailadresse til saleemgbc@gmail.com vil du få våre nyhetsbrev på engelsk.»

 

Vennlig hilsen

Shahram Barati og Magne Hultgren

MENIGHETEN I CORONAPANDEMI

MENIGHETEN I CORONAPANDEMI

Kjære venner. Vi lever i en tid hvor vi opplever at en pandemi plutselig forandrer vår situasjon. Til og med kirkene må stenge dørene for all sin virksomhet som skjer der. Hvem hadde trodd det for bare noen uker siden? Vi opplever dette forskjellig. Men heldigvis opplever vi i omsorgskomiteen at når vi ringer dere i menigheten, at vi møter takknemlighet og trygghet midt i en vanskelig situasjon. Når vi ikke kan besøke hverandre, kan vi heldigvis bruke telefonen og møte hverandre på den måten.

Vi har noen kreative og flinke personer, som ønsker at dere skal få oppleve Gudstjenestefellesskapet på en ny måte til tross for at vi ikke kan møtes i kirken. Pastorene Morten Sundquist og Shahram Barati har nå sendt to Gudstjenester på vår kirkes Facebook – sider.  Tommy har vært med og sunget, og det har vært fint å høre.  Mange har sett og hørt på Gudstjenestene. Rundt 420 personer har sett på den første Gudstjenesten gjennom uka. Vi når mange flere nå enn når vi har Gudstjenestene våre i kirka. Helt utrolig. Og vi har fått mange hyggelige kommentarer fra personer utenfor menigheten. Så dette er en oppgave vi må utvikle videre.

Under Gudstjenesten i dag var det også personer fra andre steder som hørte på. Jeg så at både i Sandefjord og Lillehammer satt det personer og så på vår Gudstjeneste.  En stor takk til Morten, Shahram og Tommy. Shahram filmer det hele, og det går direkte ut på nettet. Men du kan også se det i etterkant om du søker opp Porsgrunn Baptistkirke på Facebook.

PÅSKENS MØTER

Grunnet myndighetenes anbefaling holder vi også kirken stengt i Påskehøytiden. Men Facebook og internett er heldigvis åpent. Så vi vil holde Gudstjenester sammen med deg i hele påsken på Facebook. Mulig de også etter hvert blir lagt ut på våre nettsider. I Påsken blir det Gudstjenester følgende dager: Palmesøndag, Skjærtorsdag, Langfredag og 1. påskedag.

Palmesøndag blir det med Morten Sundquist, Skjærtorsdag og Langfredag taler Magne Hultgren, og 1. påskedag Morten Sundquist. Mulig vi får en gjestetaler en av dagene.

VI FEIRER NATTVERD SAMMEN

Skjærtorsdag pleier vi hvert år og feire nattverd sammen. Det har vi lyst til å få til i år også på en annerledes måte. Finn fram en bite brød og et lite beger druejuce, saft, vin eller lignende. Så forretter jeg nattverd på en enkel måte i kirken, og du tar brødet og kalken der du sitter. På den måten feirer vi nattverd sammen. Velkommen til nattverds – fellesskap.

EN VELSIGNET PÅSKEHØYTID

Vi i pastorteamet vil ønske dere alle en velsignet påskehøytid. Midt i pandemien kan vi være trygge på at Jesus er oss nær ved sin Ånd. Vi kan lese hans ord, vi kan be med og for hverandre. Vi kan takke Jesus for at han gav sitt liv for deg og meg, og åpnet veien like inn til Guds evige himmel for oss alle.  Hilser dere i disse tider med Salme 91, og la den være deres daglige bønn. Herren Jesus velsigne og bevare dere!

FORBØNN

Skulle du ønske forbønn eller har bønne emner du vil vi skal be sammen om, kan du sende den på sms eller ringe Magne på 971 80 338.

Beste hilsen

Magne Hultgren, seniorpastor

Tiltak mot Koronasmitte.

Porsgrunn Baptistkirke følger Folkehelse Instituttets anbefalinger, og gjør tiltak for å unngå evt. smitteoverføring. Vi følger med på myndighetenes anbefalinger på https://helsenorge.no

På hjemmesiden http://baptist.no  finnes sentrale anbefalinger til lokale menigheter.

Menighetsrådet i Porsgrunn Baptistkirke har valgt å avlyse alle gudstjenester og aktiviteter i kirken inntil videre, for å minimere smitte.

I vår kirke er alle dørhåndtak, lysbrytere og trappegelender vasket med antibac overflatebehandling. I tillegg er det montert dispenser med antibac i underetasjen før koppe/ tallerkenskap. Plakat er satt opp om at kirkebesøkende skal unngå håndhilsing, og oppfordres til gode hostevaner og håndhygiene.

INSPIRERENDE BESØK I IZMIR, TYRKIA

INSPIRERENDE BESØK I IZMIR, TYRKIA.

 Pastor Shahram Barati fra Immanuel Baptist Church i Porsgrunn driver et utstrakt hjelpearbeider blant Iranske kristne i flere land. Han underviser dem i Guds ord via Internett og følger dem opp gjennom besøk. I Izmir i Tyrkia, følger han opp en gruppe Iranske kristne og har besøkt dem flere ganger. Denne gangen ble jeg, Magne Hultgren invitert med. Vi reiste fredag 21. februar og kom hjem onsdag 26.februar. Det ble en inspirerende tur. Vi møtte både den Tyrkiske og Iranske menigheten, og vi håper dette er begynnelsen på et samarbeide som kan vare over tid.

Shahram Barati er i samarbeide med Arild Harvik som er styreleder i EBM (European Baptist Mission), og de skal i møte på EBMs kontor i Tyskland i juni for å se om dette arbeidet kan komme inn under EBM og bli støttet av dem.

Shahram har derfor knyttet arbeidet i Izmir opp mot Baptistkirken i Izmir, slik at de har sine Gudstjenester og samlinger der. For å få en avtale med Baptistkirken, har Shahram Barati personlig betalt husleie til Baptistkirken for et år. Noe det står stor respekt av.

Møte med familier med funksjonshemmede barn.

Det er flere familier med funksjonshemmede barn som tilhører menigheten. Flere av dem bor i byer litt utenfor Izmir. Som flyktninger får de ingen hjelp eller støtte av den Tyrkiske stat. Det er ikke noe skole eller dagtilbud for dem. Foreldrene må klare seg selv. En dame i menigheten som er professor i språk, har startet sitt eget firma med språkundervisning i tyrkisk og persisk (farsi). Hun har fått et stort hjerte for disse barna, og gir dem et tilbud gratis på sin fritid. Hun samler hele gruppen en gang hver måned. Men de trenger hjelp til reisen til/fra kirken.

Det var rørende å få møte disse familiene, og dele erfaringer og høre om deres livssituasjon.  En ung familie med tvillinger som begge var utviklingshemmede, en mor med en sterkt utviklingshemmet jente med epilepsi, en 16 år gammel gutt som jeg tror hadde ryggmargsbrokk og satt i rullestol. Han var en oppegående flott og flink gutt, som ikke fikk noe tilbud grunnet sitt handicap. Jeg kunne nevnt mer, men mitt hjerte gråter med tanke på disse familiene, og hvordan vi på sikt kan hjelpe dem. Det var gått å dele erfaringer fra levd liv med funksjonshemmede barn.

Pastor Shahram hadde personlig gitt dem mulighet til å komme til denne samlingen med å betale for å leie buss til dem. Og de var så takknemlige for denne muligheten.

FESTMØTE lørdag kveld.

Etter møte med de funksjonshemmede var det fest i kirken. En flott kirke bygget på 1830 tallet. Ble etter hvert moske, og tilbakeført som kirke.

Det ble en samling med nydelig sang av et lovsangsteam, og tale av Shahram Barati. Deretter var det flere gripende vitnesbyrd om sterke opplevelser med Herren. I ettermøte ble en person frelst, og flere kom fram til forbønn. Det var flere utenforstående fra nabolaget på møte. Et ungt muslimsk par var veldig aktive i menigheten. De fortalte at de ikke skjønte hvorfor de gikk der, men de opplevde hele tiden at Gud talte til dem og ba dem gå i kirken. Der hadde de fått gode venner, og hjalp til på kjøkkenet og de trivdes godt. De ba om forbønn og hjelp til å finne veien videre. De ville fortsette å lytte til Guds stemme og følge den.

Etter denne flotte samlingen var det mat, kaffe og te i kirkestua som lå ved siden av kirken. En flott kveld hvor nye vennskap ble stiftet, og vi fikk høre mange gripende historier om hvordan flere hadde fått et helt personlig møte med Jesus.

Gudstjenesten søndag

Gudstjenesten var en fellesgudstjeneste mellom den Tyrkiske og den Iranske menigheten. Det var hyggelig å møte den Iranske pastoren Ertan. Han fortalte at de også hadde en arabisktalende gruppe i menigheten som møttes hver lørdag kl. 17.00. Det ble en flott Gudstjeneste ledet av pastor Ertan. Jeg talte Guds ord på engelsk, og ble tolket av Ertans datter til tyrkisk. Så ble den tolket til farsi bakerst i salen. Det var en åpen og mottakelig forsamling å tale til. Flere ungdommer kom og takket så mye for talen, for budskapet hadde berørt dem. Det var koselig.

Etter Gudstjenesten hadde den Iranske menigheten dåp. Jeg fikk gleden av å være med å døpe 5 personer til Jesus Kristus. Men før samlingen var det flere som ønsket forbønn, så jeg fikk gleden av å betjene flere personer med forbønn. En stor opplevelse. Etter en fin dåpssermoni, hadde Shahram en apell, og fire personer kom frem og ba frelsesbønn sammen med Shahram. To ungdommer og to voksne. En stor opplevelse.

På ny ble invitert til mat i kirkestua, og tre hadde bursdag som ble feiret. Et fantastisk fellesskap, og vi ble varmt invitert tilbake.

Veien videre

Pastor Ertan var så takknemlig for den hjelp Shahram var for han og den Iranske gruppen. De hadde en del ting å jobbe med som sine tradisjoner og kultur, og Shahram er en dyktig leder og veileder som hjelper dem videre. Jeg er så imponert og stolt å være i et team med en så dyktig medarbeider. Menigheten ønsker å arrangere en leier i juni for hele den iranske gruppen like utenfor Efesus. Vi ble invitert til å komme å være sammen med dem der, og ha undervisning. Det blir spennende å se hva vi får til. Det vil også være behov for økonomisk støtte til denne samlingen selv om den skal være på et enkelt og rimelig sted.  De ønsker også besøk med jevne mellomrom, for det betyr så mye.

Pastor Shahram arbeider mye med å bygge opp et lederteam i menigheten. Deres kultur er at de med lang utdannelse skal man respektere, og gjøre som de sier. Men Shahram bruker mye tid med lederteamet for å veilede dem og hjelpe dem til å fungere sammen som et lederteam.  De setter stor pris på hans hjelp og omsorg for dem. Noe som betyr mye for fremdriften i arbeidet.

Vi håper på sikt at EBM vil støtte arbeidet, og at det også kan bli et arbeide vi som menighet kan støtte og hjelpe.

Magne Hultgen

GOSPELGUDSTJENESTE

VELKOMMEN TIL GOSPELGUDSTJENESTE I PORSGRUNN BAPTISTKIRKE

24.NOVEMBER KL. 11.00

 

 

Søndag 24. november blir en flott Gospelgudstjeneste i vår kirke med Gospelkoret G4G som  øver i vår kirke og synger gospel over hele Grenland. De synger fra hjertet, elsker gospel og formidler det på en helt spesiell måte. Det er alltid en høytid når de deltar i våre Gudstjenester.

 

Denne søndagen får vi også storbesøk fra Oslo av duoen ALNA

Alna består av Åsa Ree (fiolin, gitar og vokal) og Bendik Bergestig (gitar og vokal). Åsa og Bendik er to kreative musikere som har bakgrunn fra et bredt spekter av sjangre, fra salmer og blues til pop og klassisk musikk. I Alna forenes dette mangfold av ideer inn i noe nytt og spennende. Gjennom det minimalistiske og sarte, til det store og mektige fomidler Alna ærlige tekster om alt mellom liv og død.

Pastor Magne Hultgren leder og holder andakten i Gudstjenesten.

 

Hjertelig velkommen

PINSEKONFERANSE 8.-9. JUNI