INSPIRERENDE BESØK I IZMIR, TYRKIA

INSPIRERENDE BESØK I IZMIR, TYRKIA.

 Pastor Shahram Barati fra Immanuel Baptist Church i Porsgrunn driver et utstrakt hjelpearbeider blant Iranske kristne i flere land. Han underviser dem i Guds ord via Internett og følger dem opp gjennom besøk. I Izmir i Tyrkia, følger han opp en gruppe Iranske kristne og har besøkt dem flere ganger. Denne gangen ble jeg, Magne Hultgren invitert med. Vi reiste fredag 21. februar og kom hjem onsdag 26.februar. Det ble en inspirerende tur. Vi møtte både den Tyrkiske og Iranske menigheten, og vi håper dette er begynnelsen på et samarbeide som kan vare over tid.

Shahram Barati er i samarbeide med Arild Harvik som er styreleder i EBM (European Baptist Mission), og de skal i møte på EBMs kontor i Tyskland i juni for å se om dette arbeidet kan komme inn under EBM og bli støttet av dem.

Shahram har derfor knyttet arbeidet i Izmir opp mot Baptistkirken i Izmir, slik at de har sine Gudstjenester og samlinger der. For å få en avtale med Baptistkirken, har Shahram Barati personlig betalt husleie til Baptistkirken for et år. Noe det står stor respekt av.

Møte med familier med funksjonshemmede barn.

Det er flere familier med funksjonshemmede barn som tilhører menigheten. Flere av dem bor i byer litt utenfor Izmir. Som flyktninger får de ingen hjelp eller støtte av den Tyrkiske stat. Det er ikke noe skole eller dagtilbud for dem. Foreldrene må klare seg selv. En dame i menigheten som er professor i språk, har startet sitt eget firma med språkundervisning i tyrkisk og persisk (farsi). Hun har fått et stort hjerte for disse barna, og gir dem et tilbud gratis på sin fritid. Hun samler hele gruppen en gang hver måned. Men de trenger hjelp til reisen til/fra kirken.

Det var rørende å få møte disse familiene, og dele erfaringer og høre om deres livssituasjon.  En ung familie med tvillinger som begge var utviklingshemmede, en mor med en sterkt utviklingshemmet jente med epilepsi, en 16 år gammel gutt som jeg tror hadde ryggmargsbrokk og satt i rullestol. Han var en oppegående flott og flink gutt, som ikke fikk noe tilbud grunnet sitt handicap. Jeg kunne nevnt mer, men mitt hjerte gråter med tanke på disse familiene, og hvordan vi på sikt kan hjelpe dem. Det var gått å dele erfaringer fra levd liv med funksjonshemmede barn.

Pastor Shahram hadde personlig gitt dem mulighet til å komme til denne samlingen med å betale for å leie buss til dem. Og de var så takknemlige for denne muligheten.

FESTMØTE lørdag kveld.

Etter møte med de funksjonshemmede var det fest i kirken. En flott kirke bygget på 1830 tallet. Ble etter hvert moske, og tilbakeført som kirke.

Det ble en samling med nydelig sang av et lovsangsteam, og tale av Shahram Barati. Deretter var det flere gripende vitnesbyrd om sterke opplevelser med Herren. I ettermøte ble en person frelst, og flere kom fram til forbønn. Det var flere utenforstående fra nabolaget på møte. Et ungt muslimsk par var veldig aktive i menigheten. De fortalte at de ikke skjønte hvorfor de gikk der, men de opplevde hele tiden at Gud talte til dem og ba dem gå i kirken. Der hadde de fått gode venner, og hjalp til på kjøkkenet og de trivdes godt. De ba om forbønn og hjelp til å finne veien videre. De ville fortsette å lytte til Guds stemme og følge den.

Etter denne flotte samlingen var det mat, kaffe og te i kirkestua som lå ved siden av kirken. En flott kveld hvor nye vennskap ble stiftet, og vi fikk høre mange gripende historier om hvordan flere hadde fått et helt personlig møte med Jesus.

Gudstjenesten søndag

Gudstjenesten var en fellesgudstjeneste mellom den Tyrkiske og den Iranske menigheten. Det var hyggelig å møte den Iranske pastoren Ertan. Han fortalte at de også hadde en arabisktalende gruppe i menigheten som møttes hver lørdag kl. 17.00. Det ble en flott Gudstjeneste ledet av pastor Ertan. Jeg talte Guds ord på engelsk, og ble tolket av Ertans datter til tyrkisk. Så ble den tolket til farsi bakerst i salen. Det var en åpen og mottakelig forsamling å tale til. Flere ungdommer kom og takket så mye for talen, for budskapet hadde berørt dem. Det var koselig.

Etter Gudstjenesten hadde den Iranske menigheten dåp. Jeg fikk gleden av å være med å døpe 5 personer til Jesus Kristus. Men før samlingen var det flere som ønsket forbønn, så jeg fikk gleden av å betjene flere personer med forbønn. En stor opplevelse. Etter en fin dåpssermoni, hadde Shahram en apell, og fire personer kom frem og ba frelsesbønn sammen med Shahram. To ungdommer og to voksne. En stor opplevelse.

På ny ble invitert til mat i kirkestua, og tre hadde bursdag som ble feiret. Et fantastisk fellesskap, og vi ble varmt invitert tilbake.

Veien videre

Pastor Ertan var så takknemlig for den hjelp Shahram var for han og den Iranske gruppen. De hadde en del ting å jobbe med som sine tradisjoner og kultur, og Shahram er en dyktig leder og veileder som hjelper dem videre. Jeg er så imponert og stolt å være i et team med en så dyktig medarbeider. Menigheten ønsker å arrangere en leier i juni for hele den iranske gruppen like utenfor Efesus. Vi ble invitert til å komme å være sammen med dem der, og ha undervisning. Det blir spennende å se hva vi får til. Det vil også være behov for økonomisk støtte til denne samlingen selv om den skal være på et enkelt og rimelig sted.  De ønsker også besøk med jevne mellomrom, for det betyr så mye.

Pastor Shahram arbeider mye med å bygge opp et lederteam i menigheten. Deres kultur er at de med lang utdannelse skal man respektere, og gjøre som de sier. Men Shahram bruker mye tid med lederteamet for å veilede dem og hjelpe dem til å fungere sammen som et lederteam.  De setter stor pris på hans hjelp og omsorg for dem. Noe som betyr mye for fremdriften i arbeidet.

Vi håper på sikt at EBM vil støtte arbeidet, og at det også kan bli et arbeide vi som menighet kan støtte og hjelpe.

Magne Hultgen